Helsekontroller

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er en helsjekk av egen helse og består av utvalgte undersøkelser for å finne sykdom i det ”symptomfrie rom”.  På denne måten kan du få tidlig behandling for å kunne oppnå bedre livskvalitet og unngå fremtidig sykdom. Vi tar prøver og foretar målinger av hjertefunksjon og pustefunksjon. Du får full klinisk undersøkelse … Fortsett å lese Helsekontroller